Edith van der Brugh -

Edith van der Brugh

Edith van der Brugh

‘Actieve politiek is leuk en interessant’

Haar aandachtsgebied is breed: van verkeersveiligheid tot milieu, van erfgoed tot afval.
En duurzaamheid: fractielid Edith van der Brugh zag dit onderwerp steeds belangrijker worden in de afgelopen raadsperiode.
Ze had in dat kader een belangrijk aandeel in de besluitvorming over het afwijzen van het plaatsen van windmolens in Het Woolde.
Op de ervaring die ze als raadslid op al die onderdelen heeft opgedaan, wil ze de komende periode graag voortbouwen.
Actieve politiek is leuk en interessant, vindt ze: “Maar door de corona was de rek er wel even uit…”

Scroll naar top