Plannen

schriftelijke vragen graffiti

De fractie van ProHengelo heeft de afgelopen weken vragen gesteld aan het college van B&W over de aanblik van de binnenstad.
 cropped-pro_hengelo_logo_3001[1]
Geacht College,

De afgelopen weken stonden de weekenden in het centrum bol van evenementen en het publiek kwam massaal naar de binnenstad, ook de komende weken staat er genoeg op de evenementen agenda. Hier is ProHengelo blij mee, reuring in het centrum is goed voor de stad.
Waar ProHengelo zich dan ook al tijden over verbaast is de aanblik van het centrum. Rond december 2014 verscheen op tientallen panden en bouwwerken graffiti met de tekst ACAB. De dader is aangehouden zo hebben we kunnen lezen in de media.
We zijn nu anderhalf jaar verder en nog is de stad besmeurd met deze tekst. Dit is een doorn in het oog van gebruikers, bezoekers en inwoners van onze stad. ProHengelo is van mening dat vandalen altijd verantwoordelijk gesteld moeten worden voor de kosten van hun gedrag.
Daarnaast is het op zaterdag en zondag ochtend een bende rondom het gemeentehuis. Er is meerdere malen melding gemaakt op het twitter account van de gemeente. Het antwoord van de gemeente was dat er wordt schoongemaakt op zaterdag ochtend.. Dit is op geen enkele manier te zien rondom het gemeentehuis. Je moet als gemeentebestuur deze aanblik van je stad niet willen. In onze APV staat dat elke ondernemer op 25 meter rondom zijn/haar winkel de rommel op moet ruimen, wij hebben de indruk dat hier niet of onvoldoende op wordt gehandhaafd.

Op basis hiervan de volgende vragen aan het college?

1. Is het college ervan op de hoogte dat de maker van de graffiti bekend en aangehouden is?

2. Heeft het college overwogen de dader aansprakelijk te stellen voor de schoonmaakkosten? Zo nee, waarom niet?

3. Op hoeveel panden/ objecten staat de bovengenoemde graffiti tekst en hoeveel van deze panden zijn van de gemeente?

4. Heeft het college aangifte gedaan van graffiti die stond op eigendom van de Gemeente Hengelo zoals gevraagt door de politie?

5. Is het bij het college bekend of deze teksten verwijderd worden? Zo ja wanneer?

6. Wat vind het college van de aanblik rondom het gemeentehuis op de weekend ochtenden?

7. Wordt er op zaterdag en zondag ochtend schoongemaakt in het centrum?

8. Zo ja, waarom ligt er dan nog zoveel rommel op deze ochtenden?

9. Is het college bereid de ondernemers die rommel veroorzaken op hun verantwoordelijkheid te wijzen?

10. Welke maatregelen kan het college nemen om een einde te maken aan deze vervuiling en is het college bereid deze te nemen?

Graag de reactie van het college,
Hoogachtend, namens de fractie van ProHengelo
Frank Peters, Raadslid ProHengelo