Nieuws

Ledenvergadering

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING PRO HENGELO

Het bestuur van Pro Hengelo roept alle leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op het gemeentehuis te Hengelo.

Donderdag 25 februari 2021, aanvang 19:30 uur

1. Opening

2. Notulen ALV 17 december 2018

3. Vaststelling agenda

4. Ontslag penningmeester H. Capelle

5. Benoemen Interim Penningmeester
Voordracht interim penningmeester
Het bestuur draagt Frank Peters Voor als interim penningmeester.
Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering schriftelijk worden voorgedragen.

6. Rekening en verantwoording jaarcijfers
Toelichting overzicht cijfers
Verslag van de Kascommisie
Benoemen leden kascommissie 2020

7. Rondvraag

8. Sluiting vergadering