Woningbouw

Geplaatst Geplaatst in Nieuws, Plannen

ProHengelo heeft het volgende voorstel gelanceerd om de druk op de woningmarkt te ontlasten. Project tijdelijke woningen en prefab woningenHet verzoek is om onderzoek te doen naar het op zeer korte termijn ontwikkelen van 250 tijdelijke woningen en 750 permanente woningen om te kunnen voorzien in het dringende tekort aan woningen in Hengelo. Niet uitgesloten is dat de tijdelijke woningen […]

#Aanhaken

Geplaatst Geplaatst in Nieuws

ProHengelo is een partij die vooruit kijkt. Wat wil de stad, wat moeten we daarvoor doen, is dat haalbaar? Daarna gaan we als partij kijken hoe we dat kunnen bereiken. Dat kunnen we niet alleen als Fractie maar daar helpen de geluiden, verhalen en mensen uit de stad ook bij mee.We zijn nu op een punt gekomen om de groep […]

Ledenvergadering

Geplaatst Geplaatst in Nieuws

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING PRO HENGELO Het bestuur van Pro Hengelo roept alle leden op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op het gemeentehuis te Hengelo. Donderdag 25 februari 2021, aanvang 19:30 uur 1. Opening 2. Notulen ALV 17 december 2018 3. Vaststelling agenda 4. Ontslag penningmeester H. Capelle 5. Benoemen Interim Penningmeester Voordracht interim penningmeester Het bestuur draagt Frank […]

Bijdrage ProHengelo in Politieke markt over het marktplein.

Geplaatst Geplaatst in Nieuws

Inbreng ProHengelo bij de discussie over kaders voor het Marktplein Uitgangspunt is dat de inwoners van Hengelo alle ruimte krijgen om invloed uit te oefenen op de inrichting van het Marktplein. Er worden vooraf grenzen gesteld aan de ontwikkelingen die zijn toegestaan (de kaders die aan het proces worden meegegeven). Daarbinnen is alles mogelijk. Deze kaders zijn financieel (zie notitie […]

Ali Oflazoglu keert niet terug als raadslid voor ProHengelo.

Geplaatst Geplaatst in Nieuws

HENGELO – Ali Oflazoglu (ProHengelo) keert definitief niet terug in de gemeenteraad. Hij trad in december terug vanwege een onderzoek naar onregelmatigheden bij zijn werkgever, Zorgburo Maatwerk. Hangende dat onderzoek kon hij niet functioneren als raadslid, vond hij zelf. In december ging Oflazoglu er nog van uit dat zijn vertrek tijdelijk zou zijn. “Met mijn partij heb ik afgesproken dat ik […]

Gaat het nu goed of slecht?

Geplaatst Geplaatst in Plannen

Hengelo vreest tekorten zorg ProHengelo wil gevolgen voor de begrotingsvergadering in beeld hebben HENGELO Het college van B en W wil snel een plan van aanpak maken om de zorgkosten in de hand te houden. Door allerlei rijkskortingen wordt vanaf 2017 een jaarlijks tekort van minimaal 5 miljoen euro verwacht. De begroting voor 2017 wordt in november behandeld door de […]

De agenda van week 42

Geplaatst Geplaatst in Plannen

De komende week staat er veel op de programma voor de fractie van ProHengelo. Dinsdag avond is de raadsvergadering in de Waterstaatskerk. De agenda van de vergadering is als volgt: 2008989 – Vergaderstukken Gemeenteraad 25-10-2016. start 19:30 A05 – 2060833 – Toelating mevr. H.S. Steen-Klok als raadslid A06 – 2061751 – Benoeming fractievertegenwoordiger CDA en benoeming lid Presidium / sessievoorzitter […]

Geld verdienen met braakliggende grond in Hengelo

Geplaatst Geplaatst in Plannen

Tijdens de politieke markt van 24 mei kwam raadslid Wiert Wiersma met het idee om op de braakliggende stukken grond zonnepanelen te plaatsen om zo geld te gaan verdienen met deze gronden. Hieronder het artikel uit Tc Tubantia.. Onderzoek: is zonnepark in Hengelo haalbaar? TC Tubantia HENGELO – Het Hengelose college van B en W laat onderzoeken of het mogelijk is […]

Winst crematorium naar de burger?

Geplaatst Geplaatst in Plannen

Raadslid Hengelo wil winst crematorium naar burger De wegwijzer naar het crematorium in Usselo. Charel van Tendeloo HENGELO – Raadslid Bas van Wakeren (ProHengelo) vindt het principieel onjuist dat gemeenten de winst van het crematorium in eigen zak steken. Een crematie zou 125 euro goedkoper zijn, als gemeenten die met aandelen deelnemen aan het crematorium in Enschede afzien van hun […]

schriftelijke vragen graffiti

Geplaatst Geplaatst in Plannen

De fractie van ProHengelo heeft de afgelopen weken vragen gesteld aan het college van B&W over de aanblik van de binnenstad.   Geacht College, De afgelopen weken stonden de weekenden in het centrum bol van evenementen en het publiek kwam massaal naar de binnenstad, ook de komende weken staat er genoeg op de evenementen agenda. Hier is ProHengelo blij mee, […]

Einde van de Ceder

Geplaatst Geplaatst in Kranten, Nieuws

Afgelopen week werden de raadsleden van ProHengelo bestookt met mails betreffende de ceder op het burgemeester Jansen plein. Door de realistatie van het stadskantoor zou deze ceder het loodje gaan leggen. Tijdens de raadsvergadering van 27 januari kwam de fractie van ProHengelo met een motie om behoud van de ceder te bewerkstelligen. Helaas kreeg deze geen medestanders op de been.

Afgelopen week

Geplaatst Geplaatst in Nieuws

De afgelopen week was een drukke week voor de fractieleden. Er stonden veel bezoeken op de agenda. Woensdag avond was er een bijeenkomst georganiseerd door de raad van toezicht van het O.S.G. We werden ontvangen op de locatie het Gensler waar we na een rondleiding een heerlijke maaltijd kregen uitgeserveerd door de leerlingen van de school.

Persverklaring ProHengelo 02-12-2015

Geplaatst Geplaatst in Kranten, Nieuws

Na vertrek van Leo Jansen uit ProHengelo op 11 juni 2015 heeft de heer Janssen vele beschuldigingen geuit richting ProHengelo. Hij heeft deze (gedeeltelijk) vastgelegd in een integriteitsklacht bij de burgemeester, nadat hij begrepen had dat er een klacht lag over zijn handelen. Uit feitenonderzoek van BING is komen vast te staan dat de klachten tegen ProHengelo ongegrond zijn. ProHengelo […]

Politieke markt

Geplaatst Geplaatst in Nieuws

Dinsdag 17 november De politieke markt van 17 november heeft een bijzonder agenda punt namelijk het initiatief voorstel voor het houden van een referendum over het stadskantoor. Zullen de partijen die landelijk gepleit hebben voor dit recht in Hengelo ook voor stemmen?, We gaan het zien! Hieronder de agenda voor de politieke markt.

Casa Fontana

Geplaatst Geplaatst in Nieuws

Het plan Lange Wemen is voor ProHengelo een aanvulling op de binnenstad. De gevels doen je denken dat je in Italië loopt. Omdat we als ProHengelo tegen het stadskantoor zijn hebben we een aanvulling op het plan Lange Wemen laten tekenen. In dit plan geven we het complex waar het stadskantoor moet komen zijn woon functie terug. In het gebouw […]

Langste kieslijst van Hengelo

Geplaatst Geplaatst in Plannen

Wij als ProHengelo hebben ons de afgelopen 4 jaar als volksvertegenwoordiger ingezet voor de burgers in Hengelo. Wij zijn dan ook vaak benaderd door burgers wanneer ze problemen hadden waar ze zonder hulp niet uit kwamen. U kunt bijvoorbeeld denken aan de inzet van ProHengelo tijdens de actie  “een groene wijk maak je samen”.  Vanuit deze inzet van ProHengelo is […]