Plannen

De agenda van week 42

De komende week staat er veel op de programma voor de fractie van ProHengelo.

Dinsdag avond is de raadsvergadering in de Waterstaatskerk. De agenda van de vergadering is als volgt:
2008989 – Vergaderstukken Gemeenteraad 25-10-2016. start 19:30
A05 – 2060833 – Toelating mevr. H.S. Steen-Klok als raadslid
A06 – 2061751 – Benoeming fractievertegenwoordiger CDA en benoeming lid Presidium / sessievoorzitter Politieke Markt
B01 – 2038494 – Definitieve jaarrekening Primato 2015
B02 – 2042077 – Kredietaanvraag uitvoering F35 Oversteek Kuipersdijk (3 schakels).
D01 – 2056276 – Instellen bedrijfs investeringszone voor pandeigenaren in de binnenstad voor de periode 2017 – 2021
D02 – 2059058 – Leidraad calamiteiten Sociaal Domein
D03 – 2062086 – Integriteitsonderzoek van Bureau BING

Woensdag zijn er een aantal politieke markten. Het programma is als volgt:
Politieke markt A
MFA Berflo Es
Agendapunten
A01 – 19.00 – 20.00 uur 2055845 – Jaarstukken en begroting XL Businesspark Twente
A02 – 20.15 – 21.15 uur 2060299 – Tweede Beleidsrapportage 2016
A03a – 21.20 – 23.00 uur 2052355 – Beleidsbegroting 2017-2020
A03b – 21.20- 23.00 uur 2032910 – Evaluatie reserves en voorzieningen 2016
A03c – 21.20 – 23.00 uur 2051636 – Belastingtarieven 2017

Politieke markt B
MFA Berflo Es
Agendapunten
B01 – 19.00 – 20.00 uur 2060719 – Informerende bijeenkomst doelgroepenvervoer