Nieuws

Inbreng ProHengelo bij de discussie over kaders voor het Marktplein

Uitgangspunt is dat de inwoners van Hengelo alle ruimte krijgen om invloed uit te oefenen op de inrichting van het Marktplein. Er worden vooraf grenzen gesteld aan de ontwikkelingen die zijn toegestaan (de kaders die aan het proces worden meegegeven). Daarbinnen is alles mogelijk.

Deze kaders zijn financieel (zie notitie college), ruimtelijk, sociaal en economisch. De kaders van ProHengelo zijn:

1. Het nieuwe plan is een knipoog naar het verleden met de blik gericht op de toekomst. Dit heeft betrekking op de
vormgeving en de gebruikte materialen. De stedenbouwkundige kwaliteit van de Markt (met name de
wederopbouwarchitectuur) wordt gerespecteerd. Het plein moet wel als plein herkenbaar blijven. Graven en
verhogen om de inrichting speels te maken wordt toegestaan.

2. Het plan versterkt het functioneren van de binnenstad. Het marktplein zal een publiekstrekker zijn voor de
binnenstad. De ontstane reuring zal een economische spin off opleveren voor de ondernemers in de binnenstad.
Het nieuwe plan moet uitnodigend zijn voor een verblijf in de binnenstad in alle seizoenen en binnen en buiten
de winkeltijden.

3. Een gebouw op het Marktplein wordt toegestaan maar een plan zonder gebouw mag ook. Bijvoorbeeld een inrichting
met veel groen, zand of water. Verticaal groen behoort ook tot de mogelijkheden. Bij het beoordelen van de
het plein wordt duurzaamheid qua inrichting en gebruik meegewogen. Horeca passend bij de
inrichting van het plein is toegestaan.

4. De kiosk blijft behouden. Fiets parkeren kan onder de markt plaatsvinden. Een oplossing voor het parkeren van
fietsen in de directe omgeving is ook goed. Voldoende sanitaire voorzieningen zijn een noodzaak.

5. Multifunctionaliteit van de inrichting kan bijdragen aan een veelzijdig gebruik van het plein. Creatieve
oplossingen worden met belangstelling tegemoet gezien.

6. Cultuur moet een belangrijke plaats krijgen op het marktplein. Zowel georganiseerde cultuur als spontane
cultuuruitingen moeten mogelijk zijn. (ProHengelo denkt daarbij b.v. aan een klein amfitheater of een
multifunctioneel podium, sokkels waarop beelden kunnen worden geplaatst voor wisseltentoonstellingen,
beeldschermen voor videokunst, tentoonstellingsruimte, etc.).

7. Cultuur in gebouwen langs de randen van het plein behoort tot de mogelijkheden.

8. De warenmarkt blijft in het centrum van de stad. Daarbij kan de warenmarkt geheel of gedeeltelijk worden
ingepast de nieuwe plannen voor de Markt. Verplaatsing van de Markt naar de omliggende straten mag ook.

9. De Brinktoren kan niet worden weggedacht van het huidige Marktplein. De toren moet blijven maar nieuwe functies
voor de toren zijn welkom. In te vullen door attracties, cultuur op sportieve activiteiten. Het strippen en
opnieuw bekleden van de toten behoort ook tot de mogelijkheden.

Samenvattend

De kaders van ProHengelo geven veel ruimte aan de inwoners van de stad om met voorstellen te komen. Talloze scenario’s zijn mogelijk. Er kan worden gebouwd, vergroend, gegraven of opgehoogd. Cultuur is wenselijk, reuring wordt nagestreefd, er kan water komen, attracties zijn mogelijk, evenals terrassen, doe-activiteiten, de warenmarkt blijft in het centrum, de beren mogen blijven, de kiosk blijft.

Facebook