"OPEN, EERLIJK, ANDERS"

Hengelo vreest tekorten zorg

ProHengelo wil gevolgen voor de begrotingsvergadering in beeld hebben

HENGELO Het college van B en W wil snel een plan van aanpak maken om de zorgkosten in de hand te houden. Door allerlei rijkskortingen wordt vanaf 2017 een jaarlijks tekort van minimaal 5 miljoen euro verwacht. De begroting voor 2017 wordt in november behandeld door de gemeenteraad en dan zal het college nog niet kunnen aangeven hoe het verder moet met de zorgkosten. Het college schrijft daarover in de tweede bestuursrapportage van dit jaar aan de gemeenteraad: ‘Bijsturing in 2017 is zeer waarschijnlijk en zelfs noodzakelijk. De komende periode maken we een plan van aanpak en een voorstel voor een begrotingswijziging 2017, die begin volgende jaar aan uw raad zal worden aangeboden.’ (meer…)

De komende week staat er veel op de programma voor de fractie van ProHengelo.

Dinsdag avond is de raadsvergadering in de Waterstaatskerk. De agenda van de vergadering is als volgt:
2008989 – Vergaderstukken Gemeenteraad 25-10-2016. start 19:30
A05 – 2060833 – Toelating mevr. H.S. Steen-Klok als raadslid
A06 – 2061751 – Benoeming fractievertegenwoordiger CDA en benoeming lid Presidium / sessievoorzitter Politieke Markt
B01 – 2038494 – Definitieve jaarrekening Primato 2015
B02 – 2042077 – Kredietaanvraag uitvoering F35 Oversteek Kuipersdijk (3 schakels).
D01 – 2056276 – Instellen bedrijfs investeringszone voor pandeigenaren in de binnenstad voor de periode 2017 – 2021
D02 – 2059058 – Leidraad calamiteiten Sociaal Domein
D03 – 2062086 – Integriteitsonderzoek van Bureau BING

Woensdag zijn er een aantal politieke markten. Het programma is als volgt:
Politieke markt A
MFA Berflo Es
Agendapunten
A01 – 19.00 – 20.00 uur 2055845 – Jaarstukken en begroting XL Businesspark Twente
A02 – 20.15 – 21.15 uur 2060299 – Tweede Beleidsrapportage 2016
A03a – 21.20 – 23.00 uur 2052355 – Beleidsbegroting 2017-2020
A03b – 21.20- 23.00 uur 2032910 – Evaluatie reserves en voorzieningen 2016
A03c – 21.20 – 23.00 uur 2051636 – Belastingtarieven 2017

Politieke markt B
MFA Berflo Es
Agendapunten
B01 – 19.00 – 20.00 uur 2060719 – Informerende bijeenkomst doelgroepenvervoer

 

Tijdens de politieke markt van 24 mei kwam raadslid Wiert Wiersma met het idee om op de braakliggende stukken grond zonnepanelen te plaatsen om zo geld te gaan verdienen met deze gronden. Hieronder het artikel uit Tc Tubantia..

Onderzoek: is zonnepark in Hengelo haalbaar?

HENGELO – Het Hengelose college van B en W laat onderzoeken of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen op braakliggende terreinen. Wethouder Mariska ten Heuw deed die toezegging deze week op de politieke markt.

De fractie van ProHengelo had om dat onderzoek gevraagd. Volgens raadslid Wiert Wiertsema snijdt het mes aan twee kanten. „Braakliggende grond kost de gemeente handenvol geld. Wat is er mooier dan deze gronden alsnog rendabel te maken met maatregelen die goed zijn voor het milieu?”

Compenseren

De gemeente Hengelo heeft nog bijna 44 hectare uit te geven bedrijfsterrein in voorraad en nog veel meer grond voor woningbouw die volgens Wiertsema nooit meer gerealiseerd zal worden. Die grond kost de gemeente veel geld. Bovendien heeft de gemeente al ruim 70 miljoen euro moeten reserveren om toekomstige verliezen op de exploitatie te compenseren.

Volgens ProHengelo zou het plaatsen van zonnepanelen soelaas kunnen bieden. „Door (al dan niet tijdelijk) een flinke hoeveelheid braakliggende gronden uit de markt te nemen (denk als eerste stap aan 15 hectare) kan het oplopen van de kosten een halt worden toegeroepen”, aldus Wiertsema.

Solar City

Solar City Hengelo, noemt hij het al. Met een ‘zonnepark’ van 15 hectare zou Hengelo volgens Wiertsema het centrum kunnen worden van de productie van duurzame energie in Twente. Het grootste zonnepark in Nederland beslaat op dit moment 7 hectare.

De wethouder maakt er wel een kanttekening bij. Volgens haar ligt het niet voor de hand om zonnepanelen te plaatsen op bedrijventerreinen waar al percelen zijn verkocht. Want daarmee zou de gemeente minder flexibel worden bij de verdere uitgifte van grond. „Je zult met name naar andere, nog niet in exploitatie genomen gronden moeten kijken.”

Raadslid Hengelo wil winst crematorium naar burger

  • De wegwijzer naar het crematorium in Usselo.

    De wegwijzer naar het crematorium in Usselo.
HENGELO – Raadslid Bas van Wakeren (ProHengelo) vindt het principieel onjuist dat gemeenten de winst van het crematorium in eigen zak steken.

Een crematie zou 125 euro goedkoper zijn, als gemeenten die met aandelen deelnemen aan het crematorium in Enschede afzien van hun dividend.
„Dat heb ik uitgerekend”, zegt Van Wakeren. Hij vindt dat de winst van het crematorium terug moet naar de burger, in de vorm van een lagere rekening voor nabestaanden na een crematie. Nu wordt de winst verdeeld onder de deelnemende gemeenten.
In de raadsvergadering deze week vroeg Van Wakeren zijn mederaadsleden hierover na te denken. Maar er werd niet of nauwelijks op zijn inbreng gereageerd. „Het crematorium is gebouwd met gemeenschapsgeld. Geef dat geld, de winst die wordt gemaakt, dan terug aan de burgers”, probeerde Van Wakeren nog. Maar vergeefs. Uiteindelijk nam de raad toch unaniem, inclusief ProHengelo, het collegevoorstel aan om het dividend toch maar gewoon te incasseren. „Tja, als niemand hierin meegaat, kan ik niet anders meer”, zei Van Wakeren na afloop.
Twaalf gemeenten zijn eigenaar van de aandelen van Crematoria Twente BV. Deze gemeenten kennen zich zelf in de periode 2017-2020 jaarlijks 359.000 euro dividend toe. Van Wakeren: „Ik kom zeker op dit onderwerp terug. Dat kan over drie maanden zijn, of over zes maanden… Ik vind het principieel onjuist dat de winst niet bij de burger terechtkomt.”
In zijn bijdrage in de gemeenteraadsvergadering gaf hij aan dat het streven juist is om te komen tot kostendekkende tarieven. „Zou er sprake zou zijn van kostendekkende tarieven, dan kan de prijs voor cremeren en as-bestemming omlaag.”

De fractie van ProHengelo heeft de afgelopen weken vragen gesteld aan het college van B&W over de aanblik van de binnenstad.
 cropped-pro_hengelo_logo_3001[1]
Geacht College,

De afgelopen weken stonden de weekenden in het centrum bol van evenementen en het publiek kwam massaal naar de binnenstad, ook de komende weken staat er genoeg op de evenementen agenda. Hier is ProHengelo blij mee, reuring in het centrum is goed voor de stad.
Waar ProHengelo zich dan ook al tijden over verbaast is de aanblik van het centrum. Rond december 2014 verscheen op tientallen panden en bouwwerken graffiti met de tekst ACAB. De dader is aangehouden zo hebben we kunnen lezen in de media.
We zijn nu anderhalf jaar verder en nog is de stad besmeurd met deze tekst. Dit is een doorn in het oog van gebruikers, bezoekers en inwoners van onze stad. ProHengelo is van mening dat vandalen altijd verantwoordelijk gesteld moeten worden voor de kosten van hun gedrag.
Daarnaast is het op zaterdag en zondag ochtend een bende rondom het gemeentehuis. Er is meerdere malen melding gemaakt op het twitter account van de gemeente. Het antwoord van de gemeente was dat er wordt schoongemaakt op zaterdag ochtend.. Dit is op geen enkele manier te zien rondom het gemeentehuis. Je moet als gemeentebestuur deze aanblik van je stad niet willen. In onze APV staat dat elke ondernemer op 25 meter rondom zijn/haar winkel de rommel op moet ruimen, wij hebben de indruk dat hier niet of onvoldoende op wordt gehandhaafd.

Op basis hiervan de volgende vragen aan het college?

1. Is het college ervan op de hoogte dat de maker van de graffiti bekend en aangehouden is?

2. Heeft het college overwogen de dader aansprakelijk te stellen voor de schoonmaakkosten? Zo nee, waarom niet?

3. Op hoeveel panden/ objecten staat de bovengenoemde graffiti tekst en hoeveel van deze panden zijn van de gemeente?

4. Heeft het college aangifte gedaan van graffiti die stond op eigendom van de Gemeente Hengelo zoals gevraagt door de politie?

5. Is het bij het college bekend of deze teksten verwijderd worden? Zo ja wanneer?

6. Wat vind het college van de aanblik rondom het gemeentehuis op de weekend ochtenden?

7. Wordt er op zaterdag en zondag ochtend schoongemaakt in het centrum?

8. Zo ja, waarom ligt er dan nog zoveel rommel op deze ochtenden?

9. Is het college bereid de ondernemers die rommel veroorzaken op hun verantwoordelijkheid te wijzen?

10. Welke maatregelen kan het college nemen om een einde te maken aan deze vervuiling en is het college bereid deze te nemen?

Graag de reactie van het college,
Hoogachtend, namens de fractie van ProHengelo
Frank Peters, Raadslid ProHengelo

Volgende pagina »