Persverklaring fractie ProHengelo

10 november 2020

De fractie van ProHengelo heeft besloten dat Herbert Capelle geen lid meer is van de fractie van ProHengelo. Op donderdagavond 5 november heeft hij tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad over de voortgang van de Markt in scherpe bewoordingen afstand genomen van de vier voorgelegde scenario’s en het proces met de inwoners dat moet leiden tot een nieuwe inrichting van het marktplein. Later heeft heeft hij dit via zijn website bevestigd. Alles op eigen houtje en zonder overleg met de fractie.

Afspraak was dat de gemeenteraad het plan voor de Markt beoordeelt op basis van vooraf vastgestelde criteria en alle ruimte geeft aan de inwoners, de procesbegeleiders en de ontwerper om tot een goed eindproduct te komen. Het oordeel van Herbert Capelle als raadslid is derhalve voorbarig en in strijd met de afspraken die raad en college hebben gemaakt. Bovendien kunnen de scenario’s nog worden aangepast op basis van de verkregen reacties.

De fractie van ProHengelo houdt vast aan het ingezette beleid onder leiding van wethouder Bas van Wakeren. De inwoners van de stad zijn aan zet. Herbert Capelle weigert het gesprek met de fractie aan te gaan en zet zijn eigen mening door. Met een raadslid die het belang van de stad ondergeschikt maakt aan zijn persoonlijke opvatting, kunnen wij als fractie niet verder.

Namens de fractie van ProHengelo

Wiert Wiertsema

Fractievoorzitter

Facebook

Bas van Wakeren lijsttrekker

Bas van Wakeren is door het bestuur ven de fractie van Prohengelo gekozen als lijsttrekker en toekomstig fractievoorzitter. Na het vertrek van Gezinus Knegt, die in Enschede gaat wonen en niet meer op de lijst staat, werd het lijsttrekkersschap voor de komende gemeenteraadsverkiezingen onderwerp van gesprek binnen de lokale partij.

Hengelo

Van Wakeren is blij met het lijsttrekkerschap. Hij benadrukt dat hij niet beschikbaar is als kandidaat wethouder.
"Ik heb een leuke baan in het MST in Enschede. Ik ben deskundig op het terrein van steriel medische hulpmiddelen. Elk ziekenhuis heeft een deskundige die verantwoordelijk is voor alle processen die te maken hebben met steriliteit binnen de muren"
"Een ander punt is dat het wethouderschap wordt onderschat. Ik ben hoofd Radiologie geweest in Hengelo en in Haarlem en heb dus wel wat leidinggevende ervaring, maar geen bestuurlijke ervaring. Het lijkt mij dart een wethouder die ervaring wel moet hebben."
Wie dan wel de eventuele wethouderskandidaat is voor ProHengelo, is geen uitgemaakte zaak. "Daarvoor hebben we verschillende goede kandidaten achter de hand",zegt hij.
Na Van Wakeren staat Wiert Wiertsema op plek 2, Edith van der Brugh op 3, Frank Peters op 4, Frits Albek op 5 en Herbert Capelle op 6.
"Ik denk dat we daarmee een goede lijst hebben met zittende fractieleden". aldus Van Wakeren.
ProHengelo heeft nu 6 zetels in de gemeenteraad. "We gaan kijken of we de gunst van de kiezer kunnen vasthouden. Ik heb er alle vertrouwen in."
Bron TC sept 2017

Vragen

Aan het College van B&W van Hengelo
Postbus 18 7550 AA Hengelo
t.a.v. ​raadsgriffie@hengelo.nl

09 november 2018

Geacht College,
De laatste tijd zien we in de media steeds vaker berichten dat lachgas gebruikt wordt in de horeca. de fractie van ProHengelo krijgt nu berichten dat dit in Hengelo ook het geval is. Ook dit weekend is er een event in een uitgaansgelegenheid in Hengelo waar het gebruik van lachgas gepromoot wordt. Op vele vlakken zijn we bezig om gezonder te leven, de jeugd minder te laten drinken en roken en de jeugd bewust te laten worden met de gevaren van alcohol en drugs. ProHengelo heeft er moeite mee dat dit op het eerste gezicht onschuldige vermaak onder de aandacht wordt gebracht bij onze jonge stappers.

ProHengelo heeft aan het college de volgende vragen

1. Is het college bekend dat er in de hengelose horeca evenementen zijn waar je lachgas kunt kopen?
2. wat vindt het college van deze trend?
3. Is het wettelijk toegestaan dat lachgas in uitgaansgelegenheden wordt verkocht?
4. is het vergunningtechnisch toegestaan dat lachgas in uitgaansgelegenheden wordt verkocht?

Hoogachtend, namens de fractie van ProHengelo

Frank Peters Raadslid ProHengelo

Coalitieakkoord 2018

Kieslijst prohengelo

 

1 van Wakeren B.G. (Bas) (m) 19 juli 1957 Hengelo (O)

2 Wiertsema W. (Wiert) (m) 6 september 1949 Hengelo (O)

3 van der Brugh E. (Edith) (v) 26 augustus 1965 Hengelo (O)

4 Peters F. (Frank) (m) 28 juni 1978 Hengelo (O)

5 Albek F.W.G. (Frits) (m) 25 november 1951 Hengelo (O)

6 Capelle H.E. (Herbert) (m) Hengelo (O)

7 Kemperink A.B.E.G. (Anoesjka) (v) 4 december 1972 Hengelo (O)

8 Klaassen L.W.J.B. (Laurens) (m) 28 februari 1983 Hengelo (O)

9 Oostrom C.C. (Corinne) (v) 10 oktober 1968 Hengelo (O)

10 van Ark M. (Maaike) (v) 22 december 1974 Hengelo (O)

11 de Wolf D.L.H. (David) (m) 22 augustus 1982 Hengelo (O)

12 Haverkamp R. (Ronald) (m) 21 juli 1976 Hengelo (O)

13 Dekker H.A. (Henk) (m) 13 september 1944 Hengelo (O)

14 Meindertsma P. (Piet) (m) 26 december 1952 Hengelo (O)

15 Pol J. (Jacob) (m) 20 maart 1956 Hengelo (O)

16 Can N. (Naila) (v) 7 augustus 1994 Borne

17 Franck M.G. (Myra) (v) 19 september 1956 Hengelo (O)

18 Klein Poelhuis M. (Melanie) (v) 25 december 1974 Hengelo (O)

19 Hülshof R. (Robert) (m) 17 oktober 1963 Hengelo (O)

ProHengelo

Kandidaten

Bas van Wakeren

Even voorstellen…….
Bas van Wakeren, 60 jaar, gehuwd, één zoon, werkzaam in MST in Enschede.
Fractie en bestuur van ProHengelo hebben mij op 4 september gekozen als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018.
Daar ben ik trots op. Belangrijke thema’s voor deze verkiezingen zullen de binnenstad zijn, de communicatie met de inwoners van onze stad, goede culturele voorzieningen (Schouwburg Hengelo; bibliotheek), het bestrijden van de stille armoede, het openbaar groen, enz.

Vervolg/terug

Op dit moment zijn wij druk bezig met het opstellen van het verkiezingsprogramma. Ideeën en input van inwoners zijn natuurlijk welkom en wordt zeer gewaardeerd.

Uiteindelijk is de politiek er voor de inwoners, en niet andersom. Hengeloërs moeten weten dat hun zorgen serieus worden genomen. Nog te vaak hebben inwoners het idee dat hun ideeën om er een prettige stad van te maken niet worden gehonoreerd.
Vanaf 2009 wordt er gesproken over de Markt en over het Stationsplein. Na acht jaar zijn beide pleinen nog steeds onaantrekkelijk, om maar over het plein achter de HEMA helemaal niet te spreken.
Raadslid ben ik geworden omdat ik van mening ben dat je als je iets wilt in de politiek je niet aan de kant moet blijven staan. Actief wil ik me inzetten voor de inwoners van onze stad die het minder hebben. Gemeenten krijgen steeds meer taken toebedeeld van de rijksoverheid. De Jeugdzorg, de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO ) en de Participatie wet zijn hiervan recente voorbeelden. Feitelijk zijn het verkapte bezuinigingen door ‘Den Haag’ opgelegd.
Ik vind het belangrijk om als raadslid goed in de gaten te houden dat door deze extra taken (lees: bezuinigingen) Hengeloërs niet tussen wal en schip geraken.

Verder is het belangrijk dat culturele voorzieningen als bibliotheek en Schouwburg Hengelo in stand blijven. Je moet als raadslid kritisch zijn. Niet meer voetstoots aannemen dat de wethouders het allemaal wel goed zullen doen. Zeker als oppositiepartij houd je de vinger aan de pols. We moeten constateren dat op dit moment in vergelijking met andere steden daadkracht en guts ontbreken in Hengelo. Het is daarom van groot belang dat Pro Hengelo volgend jaar gaat ‘meeregeren’ in onze stad. Dan kunnen we echt zaken gaan oppakken.

Wiert Wiertsema

Wiert Wiertsema vindt politiek in de eerste plaats leuk. Tegelijk heeft hij een ‘enorme drive om dingen te verbeteren.’ Hij meldde zich direct bij de oprichting van ProHengelo aan. “Omdat de politiek hier aardig is vastgelopen. Ik wil graag dat ProHengelo de kans krijgt de boel los te trekken.” Hij vindt Hengelo een prettige woonstad. “Vertrouwd, overzichtelijk, beetje dorps met tegelijk de voordelen van een stad.” Zijn belangrijkste thema’s: binnenstad,volkshuisvesting, financiën.

Edith van der Brugh

Ze vindt Hengelo een ‘rustige en veilige stad.’ Fractielid Edith van der Brugh, moeder van drie kinderen: “Als ze uitgaan, laat ik ze met een gerust hart naar het centrum fietsen.” Ze heeft wat met cultuur en monumenten, richtte ook de Vrienden van het Badhuis op en belandde daardoor bij Pro Hengelo. “Je kunt zo echt invloed uitoefenen” zegt ze. Haar thema’s: de zoutcavernes, afval en milieu, verkeersveiligheid en groen. En monumenten dus.

Frank Peters

Geboren en getogen Hengeloër: Frank Peters, werkzaam in een horecabedrijf in de binnenstad ‘én in de politiek.’ Met hart voor zijn stad: ‘’Een hele fijne plek om te wonen. Gemoedelijk en vriendelijk.” Hij is raadslid omdat hij ‘niet aan de zijlijn wil staan schreeuwen maar actief wil meedoen.’ Bij ProHengelo. “Want die partij is heel toegankelijk. Je kunt direct meepraten en –beslissen.” Zijn belangrijkste thema’s: de binnenstad, sport en bedrijven/industrie.
Ik ben te volgen op twitter op frankpeters99PH en op facebook.

Frits Albek

Frits Albek is een echte ‘local’ en vindt Hengelo een prima stad om te wonen. Hij was werkzaam in het samenlevingsopbouwwerk, volgde de politieke ontwikkelingen op de voet en wilde daar ook tijd instoppen. Dat kan nu, via ProHengelo. “Een lokale partij die tegen de bouw van het stadskantoor was. Dat was voor mij de directe aanleiding om lid te worden.” Zijn inzet: “Het gemeentebestuur neemt inwoners als inspiratiebron voor beleid.”

Maaike van Ark

Maaike van Ark is medisch instrumenten- en kwaliteitsbeheerder in het Enschedese MST en is door lijsttrekker Bas van Wakeren, met wie ze nauw samenwerkt, gevraagd om mee te doen. Daar hoefde ze niet lang over na te denken. “Ik sta helemaal achter de standpunten van ProHengelo.” Ze is Needse van geboorte, woont hier al 35 jaar en vindt Hengelo een prettige woonstad. “Rustig en veilig.” Haar interessegebieden? “Geef me een jaar de tijd.”

Anoesjka Kemperink

Anoesjka Kemperink heeft stevige lokale politieke ervaring: in Tubbergen richtte ze de fractie Dorpen Centraal op. Ze is consulent werk en woont sinds een half jaar in Hengelo – ze woonde hier al eerder - en keek eens rond bij welke partij ze zich wilde aansluiten. ProHengelo dus. “Ik kan me goed vinden in de doelstellingen en ik ben óók tegen achterkamertjespolitiek.” De binnenstad met het parkeerbeleid en het sociale domein, dat heeft vooral haar belangstelling.

Laurens Klaassen

Hij woont sinds 2005 in Hengelo, komt uit Ulft – zijn vrouw is Hengelose - en werkt bij de Rabobank: Laurens Klaassen.
Hij woont in nieuwbouw in Hart van Zuid en ergert zich al jaren aan de te kleine speeltuin voor de kinderen. Dat bracht hem bij ProHengelo.
“Ik wil wat veranderen. De voorzieningen eerlijk verdelen, zodat iedereen zichzelf kan zijn. En ProHengelo is een sociale middenpartij. Dat spreekt me aan.”

Corinne Oostrom

Corinne Oostrom is dagelijks te vinden in haar winkel Flavor, aan de Wemenstraat. Een echte Hengelose. Het is een geweldige woonstad, vindt ze. “Maar jammer om de binnenstad zo achteruit te zien gaan.” Ze wil haar creativiteit gebruiken om daar verandering in te brengen.
Ze voelt zich thuis bij ProHengelo, omdat investeren in het centrum de hoogste prioriteit heeft. “Ook op het gebied van kunst en cultuur moet veel meer gebeuren in de gemeente Hengelo!”

Verzet tegen langdurige afsluiting van brug in Hengelo

HENGELO - Ondernemers en omwonenden komen in verzet tegen langdurige afsluiting van de Boekelosebrug. Ze voorzien grote verkeersproblemen en lange omwegen. Raadslid Frank Peters (ProHengelo) schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W.De Boekelosebrug over het Twentekanaal gaat vanaf 30 oktober dicht voor alle verkeer. De afsluiting duurt ruim een jaar, tot eind 2018. Er komen aparte omleidingroutes voor fietsers en gemotoriseerd verkeer.

De afsluiting heeft te maken met de vervanging van de Boekelosebrug. De huidige brug is verouderd en niet berekend op de toekomstige verkeersbelasting. Voor het vervangen van de brug moet de Boekeloseweg tussen de Boortorenweg en de Ketelmakerij worden afgesloten.

Volgens de gemeente blijven alle alle bedrijven en woningen in de omgeving bereikbaar. Maar volgens Robin Schipmann, directeur van het bedrijf Skyfly aan de Oude Boekeloseweg, kan het niet zo zijn dat de belangrijkste verbinding tussen bedrijventerrein Twentekanaal Zuid en de Breemarsweg liefst 14 maanden afgesloten is.

 

 

Omrijden

Al het verkeer moet dan omrijden via de Oelerbrug (bij Thales) of de brug bij de Waarbeek. Schipmann vreest dat het verkeer in Hengelo-zuid helemaal vast zal lopen, met name op de Breemarsweg.

Schipmann heeft al een advocaat in de arm genomen en is voornemens om officieel bezwaar te maken tegen het verkeersbesluit. Dat kan nog tot 23 oktober. Hij roept andere belanghebbenden op om zich daarbij aan te sluiten. Wie het protest wil steunen, kan op Petities24.com een petitie tekenen. Maandagmiddag stond de teller op 74 handtekeningen.

Noodbrug

Volgens Schipmann is langdurige afsluiting helemaal niet nodig. 'Het kan ook anders: de nieuwe brug verderop op het terrein van de gemeente bouwen of op het Akzo-terrein en naar de plaats van bestemming vervoeren of een noodbrug plaatsen of een eenvoudigere brug bouwen die minder tijd kost om ter plaatse te bouwen.'

Naar aanleiding van de actie van Schipmann heeft raadslid Frank Peters (ProHengelo) schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W.
Bron: Jan Ankoné AD 16-10-17, 16:59

Persbericht Hengelo, 11 oktober 2017

ProHengelo en BurgerBelangen komen met een initiatiefvoorstel voor de invoering van een hybride afvalsysteem. Dat houdt in dat inwoners van Hengelo zowel hun zakje restafval naar een ondergrondse container kunnen brengen als hun grijze ton eens per vier weken aan de straat zetten.

Bij de politieke markt van 27 september tekende zich een meerderheid af voor dit voorstel, maar het college heeft tot nu toe niet aangegeven dit systeem te gaan omarmen.Volgens beide partijen heeft het hybride afvalsysteem meerdere voordelen ten opzichte van volledig omgekeerd inzamelen: Er hoeft niet een specifiek systeem voor zorgcontainers te worden opgezet. Mensen blijven onafhankelijk omdat niet via het WMO loket een aanvraag gedaan hoeft te worden, waardoor men zijn privacy zou verliezen.

Mensen kunnen kiezen, bijvoorbeeld ’s winters bij glad weer de grijze ton gebruiken: beide systemen zijn steeds beschikbaar. Omdat in de afvalklep van een ondergrondse container maar 30 liter past blijft een huishouden regelmatig zitten met grotere stukken afval. Deze passen vaak wel in de grijze container. Hiermee worden volgens ons vele ritjes naar het afvalpark overbodig. Waarschijnlijk zal ook het zwerfafval op straat en bij de ondergrondse containers weer afnemen, en zal de kwaliteit van het plastic- en GFT-afval weer verbeteren.

Mensen die hun afvalzakje naar een ondergrondse container brengen, betalen in ons voorstel niet langer mee aan het ophalen van de grijze container. Alleen als je die container aan de straat zet ga je betalen voor de extra service. Dat zal enkele euro’s extra per lediging zijn. Gebruikers van een zorgcontainer betalen die extra ledigingskosten niet.Met dit initiatiefvoorstel denken ProHengelo en BurgerBelangen een grote zorg voor onze inwoners weg te nemen.

Noot voor de redactie: voor vragen kunt u contact opnemen met:

Namens Pro Hengelo: Edith van der Brugh -0650949165

Namens BurgerBelangen: Wieger Mulder -0637616563

ProHengelo heeft het referendum binnen

HENGELO Inwoners van Hengelo hebben binnenkort de mogelijkheid via een burgerinitiatief een referendum aan te vragen over lokale onderwerpen. Met 19 stemmen vóór en 15 stemmen tégen is het initiatiefvoorstel van ProHengelo-gemeenteraadslid Wiert Wiertsema, waarin dit een onderdeel is, aangenomen.
Twee jaar lang schaafde Wiertsema aan zijn voorstel, om een meerderheid in de gemeenteraad achter zijn voorstel te krijgen. Zo zag hij zich gedwongen om de drempel voor het houden van een referendum te verhogen.

3000 handtekeningen

Aanvankelijk waren daarvoor 1000 handtekeningen van burgers nodig, in het aangenomen voorstel wordt uitgegaan van 3000 handtekeningen. „Ik heb mijn uiterste best gedaan om mijn voorstel acceptabel te maken voor zoveel mogelijk partijen.”

Wiertsema rekende er ook op dat de VVD vóór het referendum zou stemmen, omdat hij juist op verzoek van die fractie een aantal wijzigingen had aangebracht. „Maar niet voldoende”, aldus VVD-fractievoorzitter Onno Fiechter. „Wij houden technische, maar ook fundamentele vragen bij dit voorstel.”

Net als de VVD stemden PvdA, CDA, Lid Horsthuis, ChristenUnie, Annie Doornbos van BurgerBelangen en GroenLinks tégen.

Gefeliciteerd

Wiert Wiertsema werd na de stemming uitvoerig gefeliciteerd en met complimenten overladen. „Een goed doordacht voorstel”, , zei SP-raadslid Hugo Koestveld. Zelfs van tegenstemmers kreeg hij lof toegezwaaid.

Bron: TC 28 sept 2017

ProHengelo wil treinstation bij Plein Westermaat

HENGELO Geen kabelbaan, zoals VVD’er Roel Kok in gedachten had om Plein Westermaat aan de binnenstad te linken, maar een treinstation. Dat stelt Frank Peters van ProHengelo voor aan het college van B en W. “Bezoekers van het Plein zouden gemakkelijk even naar het centrum kunnen gaan en hun auto kunnen laten staan.” Zo’n station zou ook een mooi transferium kunnen zijn voor gemeenten in de regio, vindt hij.

Het raadslid vraagt het college om eens onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een station bij het Plein. Peters was op het idee gebracht door het kabelbaanplan van Kok, dat overigens niet haalbaar bleek. Maar ook ProHengelo is vaak bezig geweest met ideeën om de binnenstad met Plein Westermaat te verbinden, aldus Peters. En dat zou dan een treinstation moeten worden.

“Door de aanstaande verbreding van de A1 kan het station dienen als een transferium richting steden in de regio, zoals Almelo en Enschede. Elders in het land zijn transferiums een groot succes. Uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en milieu komt naar voren dat een treinstation op Plein Westermaat een optie is die in de toekomst gerealiseerd kan worden”, aldus het raadslid.

Hij wijst op de komende uitbreiding van IT bedrijf Lesscher op het terrein van het voormalige ExpoCenter. “Met een station zouden personeelsleden ook met de trein naar hun werk kunnen reizen. Onze conclusie is dat een station op deze plek het voor bezoekers en werknemers van Plein Westermaat, industrieterrein het Veldkamp en het Expo Business Parc mogelijk maken om met de trein naar het centrum van Hengelo te gaan en als transferium kan dienen en zo binnensteden kan ontlasten.”
Bron: Radiohengelotv.nl 13/11/2017

Welkom bij ProHengelo

hengelo
De plaatselijke politieke partij die echt luistert en wat doet voor en met de inwoners van Hengelo.

Contact

Meld je aan!
Als je vragen hebt over ProHengelo
Als je actief wilt worden in de Hengelose politiek

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Beveiliging

  [wpcaptcha]

  Standpunten

  “Een mooie binnenstad is de huiskamer van Hengelo”. Dat schreven we vier jaar geleden in het verkiezingsprogramma van ProHengelo. Zo’n binnenstad is schoon, gezellig en sfeervol, goed ingericht, divers, heeft voldoende winkels vlak bij elkaar, is toegankelijk per fiets, auto en openbaar vervoer, er zijn goede looproutes, en zo meer.

  Het plan met illustraties vindt U op de homepage van onze partij. Met het Hengeler-Plan gaat ProHengelo de teloorgang doorbreken waarin de ontwikkeling van het stadscentrum terecht is gekomen. Er is sprake van een neerwaartse spiraal in de binnenstad van Hengelo: minder bezoekers, minder omzet, minder investeringen, percentueel hogere kosten, duurder parkeren en opnieuw minder bezoekers. Om de trend te keren moet het gemeentebestuur de werkelijkheid onder ogen zien. Wachten op economisch herstel is nu geen optie meer. Krachtig optreden van het stadsbestuur is nodig.

  Het Hengeler-Plan beoogt de achteruitgang in de ontwikkeling van de stad te doorbreken. Enerzijds door de beperkte financiële mogelijkheden van de gemeente te accepteren. Anderzijds door te doen wat noodzakelijk is en daarvoor geld vrij te maken.
  Maar op een bescheiden en doortastende wijze. In het Hengeler-Plan komen miljoenen aan extra middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van de stad zonder het budget extra te belasten. De betekent het verleggen van geldstromen. Oude wegen lopen dood. Zo is gebleken. Deze worden afgesloten. Nieuwe lanen en paden geven de richting die we zullen gaan.

  De mentaliteit van het gemeentebestuur behoeft een grondige verandering.
  Samenwerking met onze partners in de stadsontwikkeling staat voorop en is in het belang van ons allen. De burgers verwachten dat ook. Die belangrijkste partners zijn Welbions, de winkeliers, de overige binnenstadondernemers, projectontwikkelaars, de
  monumentencommissie en vertegenwoordigers van de burgerij. Motto van de samenwerking is één plan, één oplossing, één regie. Samenwerking kan niet zonder een open communicatie over de plannen, het scheppen van draagvlak onder de bevolking en een open werkrelatie met de partners. Alle gebrek aan openheid in het beleid en de positie van de gemeente ten aanzien van de binnenstad zal verdwijnen.

  De behoefte aan kantoorruimte neemt af. Binnen en buiten het centrum van Hengelo staan veel kantoren leeg. Onder die omstandigheden is het verspilling om een nieuw stadskantoor te bouwen. Bovendien zal de gemeentelijke overheid jaar op jaar kleiner worden. Daarom zal ProHengelo de bouw van het stadskantoor schrappen. In het Hengeler-Plan komen de gemeenteambtenaren terug naar de binnenstad. Dit zorgt voor een extra impuls en extra levendigheid.

  Het project Lange Wemen gaat een doorstart maken. De bestaande invulling die is gebaseerd op groeicijfers die niet meer bestaan en die leidt tot verwatering van de omzet van de winkeliers, wordt geschrapt. Onderdeel van de binnenstadvisie is het Nieuwe Winkelen. Doel is om het nieuwe winkelen in Hengelo tot grote bloei te brengen. Een aanbod van Kunst en Cultuur op straat speelt hierbij een belangrijke rol, evenals het aantrekken van gevarieerde kleine winkeltjes zoals antiquairs, galerieën en tweedehands boekwinkeltjes. Winkeliers en binnenstad ondernemers spelen in dit proces een belangrijke rol. Als het wenselijk is kan het project Lange Wemen worden gefaseerd.

  De warenmarkt die tweemaal per week wordt gehouden is goed voor de binnenstad. In crisistijd zou de markt moeten bloeien, maar tegen de verwachting in draait de markt onvoldoende. Een nieuwe impuls kan komen uit verplaatsing van de markt naar de straten in het centrum. De markt wordt naar de mensen gebracht in plaats van de mensen naar de markt. Zo ontstaat ook ruimte voor de herinrichting van de Markt en plaatsing van de beren op het midden van het plein.

  Het stadscentrum is niet alleen bestemd voor winkels en horeca, maar ook voor andere bedrijfsactiviteiten. Zeker in de luwte van het stadshart waar de woon- en winkelbestemmingen in elkaar overvloeien zal de gemeente ondernemerschap krachtig stimuleren. Een gezond kloppend hart van Hengelo wordt zo niet alleen gevoed door bezoekers die getrokken worden door winkels en horeca, maar ook door nieuwe bedrijvigheid die samenhangt met de zich rond het stadscentrum ontwikkelende bedrijven.

  Water oefent een enorme aantrekkingskracht uit op mensen. De bouw van Lange Wemen geeft de kans om een lang gekoesterde wens van veel Hengeloërs in vervulling te doen gaan. De beek die stroomt onder de Oldenzaalsestraat zal worden opengelegd en over het Burgemeester Jansenplein worden geleid langs het herdenkingsmonument voor de gevallenen in WO II. Dit monument krijgt een opknapbeurt en zal een respectvolle en prominente plek gaan innemen op het nieuwe plein. Daarnaast wordt een relatie gelegd tussen het water en de nieuwe terrassen in de horecawand die op het plein wordt gebouwd. De Atlasceder zal behouden blijven.

  De Bataafse Kamp en het Prins Bernhard plantsoen worden samengevoegd in één park en wandelgebied. De Enschedesestraat vanaf het zuiden van de Bataafse Kamp tot iets voorbij de Beursstraat wordt autovrij en ingericht als wandelgebied. Wat nu steen is of asfalt, wordt groen. Fietsers kunnen gebruik maken van het park. Voor bewoners wordt het gebied ontsloten via de Beursstraat. Alle huizen blijven voor bewoners met de auto bereikbaar. Het nieuwe park wordt de Groene Poort van Hengelo.

  Hengelo gaat een Maatschappij voor Stadsontwikkeling oprichten. De Maatschappij
  wordt een rechtspersoon waarvan de aandelen in handen zijn van de gemeente en andere niet op winstgerichte organisaties zoals Welbions. Doel is het opkopen, herbestemmen, opknappen en verkopen of verhuren van panden in het centrum van de stad. De Maatschappij draagt bij aan het compacter maken van het winkelgebied door het aankopen van (voormalige) winkelpanden, het herbestemmen panden of het splitsen van panden in het centrum om de diversiteit in het winkelaanbod te verbeteren. Speciaal voor starters worden kleine winkelruimten ingericht om de verscheidenheid in de binnenstad zo groot mogelijk te maken.

  De kantine voor ambtenaren wordt buiten het stadhuis geplaatst om werkruimten te scheppen in het gemeentehuis. Geprobeerd wordt om deze functie te vestigen in de horecawand aan het Burgemeester Jansenplein. Hier zijn alle ambtenaren die in de binnenstad werken welkom. Eventueel worden afspraken gemaakt met andere bedrijven om hun personeel van deze bedrijfskantine gebruik te laten maken.

  Het parkeerbeleid en de verkeerscirculatie in Hengelo worden ingrijpend herzien. Het nieuwe beleid staat in het teken van bevordering van het binnenstadbezoek en het winkelgemak. Het oude systeem met veel parkeerplekken en hoge prijzen is vastgelopen. Het levert slechts verliezers op: voor burgers is het te duur, de winkeliers krijgen minder bezoekers en de gemeentelijke parkeergarage is verliesgevend. In de toekomst zal de bereikbaarheid van Hengelo met uitstekende parkeervoorzieningen en lage tarieven, een sterk punt zijn om naar de Hengelose binnenstad te komen.

  ProHengelo zet zich in voor leefbare wijken. Burgers moeten zich thuis voelen in hun
  woonomgeving. Daarom wil ProHengelo veel aandacht geven aan invloed van bewoners op beslissingen over hun wijk of buurt. Zij zijn de beste deskundigen en daarom is het belangrijk dat de gemeente goed naar hen luistert. Dat kan gaan over de woningen, de wijkvoorzieningen, het groen in de wijk, het verkeer, de veiligheid, speelvoorzieningen, etc.

  Volkshuisvesting gaat over de woningmarkt, zowel sociaal als particulier. Beide segmenten hebben direct met elkaar te maken. De particuliere woningmarkt is in Hengelo tot stilstand gekomen. Er worden weinig huizen gekocht en verkocht. De oorzaak ligt grotendeels in macro-economische omstandigheden waarop het gemeentebestuur van Hengelo geen invloed heeft. Het gevolg is dat ook de sociale huurmarkt is vastgelopen. Er zijn lange wachtlijsten ontstaan. Vooral starters op de woningmarkt zijn hiervan de dupe, evenals mensen met een laag inkomen die graag naar een andere woning willen maar niet kunnen kopen. Groot probleem in Hengelo is de geringe financiële armslag van de Hengelose corporatie Welbions. De oorzaak hiervan ligt in het recente verleden. De corporatie heeft onder druk van de gemeente investeringen gedaan die onvoldoende rendement opleverden.

  Het groen in een stad biedt sfeer en bevordert de kwaliteit van leven. Er ontstaat rust en ontspanning. Bovendien draagt het bij aan een goed milieu. Hengelo is een stad met veel groen. Maar er verdwijnt veel, vooral in de wijken en bij de bouw van nieuwe projecten. Het plan om 8000 bomen te kappen vanwege onderhoudskosten is nooit ingetrokken. ProHengelo wil dat de gemeente veel meer belang gaat hechten aan de groenvoorzieningen in de stad.

  Het gemeentebestuur van Hengelo stelt zijn ambities voor de ontwikkeling van de stad bij. Er zijn veel grootse plannen gemaakt waarbij de gemeente weinig oog had voor de uitvoering. Resultaat is dat onze stad te kampen heeft met tientallen hectaren kaalgeslagen terreinen die als open wonden het stadsbeeld vullen. Het zal nog jaren duren voordat deze misslagen tot het verleden behoren.

  Het snelverkeer in en rond de stad is in toenemende mate een probleem. De gemeente dient veel oog te hebben voor een goede verkeersafwikkeling. Zowel bij het beoordelen van bestaande situaties als bij het beslissen over nieuwe ruimtelijke plannen en reconstructies. Daarnaast vragen de verkeersveiligheid en het milieu om voortdurende aandacht.

  ProHengelo zet zich in voor mensen die zwak staan in de samenleving. In een tijd van crisis is dat extra nodig. Wij zijn streng als het gaat om een goed beheer van de gemeentelijke budgetten, maar ruimhartig op sociaal gebied. Het is niet nodig om sociale voorzieningen te offeren ten gunste van ambitieuze ruimtelijke projecten of een omvangrijke gemeentelijke organisatie. Ons ideaal is dat iedere burger kan deelnemen aan de samenleving in zijn of haar eigen rol. Bijzondere aandacht gaat uit naar de bestrijding van de armoede. Bij alle activiteiten staan de cliënten centraal.

  Anbi

  ANBI

  Vereiste gegevens voor op de website

  2018

  Inkomsten

  Bijdrage fractieleden en wethouder 5450

  Contributie 0

  Totaal 5450

  Uitgaven

  Bankkosten 119

  Publiciteit en campagnes 16192

  Overige kosten 91

  Totaal 16402

  2019

  Inkomsten

  Bijdrage fractieleden en wethouder 4840

  Contributie 0

  Totaal 4840

  Uitgaven

  Bankkosten 129

  Publiciteit en campagnes 0

  Overige kosten 91

  Totaal 220

   

   

  Gegevens ANBI

  Vereniging Pro Hengelo
  Fiscaal nummer 8168.48.324

  Doelstelling

  Het zijn van een kiesvereniging (politieke partij) voor Hengelo (Overijssel) en het in dat verband op een sociale, rechtmatige, open eerlijke en dualistische manier van vertegenwoordigen van de inwoners van Hengelo.

  Voor Pro Hengelo werken alleen vrijwilligers. De gemeenteraadsleden ontvangen de wettelijke vergoeding uitbetaald door de gemeente Hengelo.

  Het bestuur

  Voorzitter
  Corinne van Oostrom
  Hengelo

  Secretaris
  Frank Peters
  Hengelo

  Penningmeester
  Herbert Capelle
  Enschedesestraat 236
  Hengelo

  Het beleidsplan van Pro Hengelo bestaat uit een verkiezingsprogramma dat iedere vier jaar wordt opgesteld. Daarnaast doe de partij talloze voorstellen om het functioneren van de gemeente te verbeteren. Daarbij vormt ons verkieizingsprogramma het richtsnoer.

  Financieel Jaarverslag 2017 Vereniging Pro Hengelo

  De inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen (giften) van de fractieleden en de contributie van leden.

  Saldo op 1 januari 2017 : € 14203,13

  Inkomsten
  Bijdrage fractieleden € 5012,50
  Contributie leden € 0
  Totaal € 5012,50
  Uitgaven
  Bankkosten € 130,55
  publiciteit en campagnes € 973,30
  overige kosten € 59,15
  fractie activiteiten € 310,20

  Totaal

  € 1473,20

  Saldo per 31 december 2016 € 17742,43

  Saldo op 1 januari 2016 : € 9139,94

  Inkomsten
  Bijdrage fractieleden € 5392,50
  Contributie leden € 37,50
  Totaal € 5430

   

  Uitgaven
  Bankkosten € 127,50
  publiciteit en campagnes € 239,31
  Totaal € 366,81

  Saldo per 31 december 2016 € 14203,13

  Financieel Jaarverslag 2014 Vereniging Pro Hengelo

  De inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen (giften) van de fractieleden en de contributie van leden.

  Saldo op 1 januari 2014 € 14.188,01

  Inkomsten
  Bijdrage fractieleden € 5250,00
  Contributie leden € 550,00
  Gift € 29,60
  Totaal € 5829,60

   

  Uitgaven
  Onderhouden website € 325,35
  Bankkosten € 132,29
  Huur vergaderruimte € 164,60
  Kosten verkiezingen € 14800,04
  Diverse kosten € 38,85
  Totaal € 15.461,13

  Saldo per 31 december 2014 € 4.556,48

  Financieel Jaarverslag 2015 Vereniging Pro Hengelo

  De inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen (giften) van de fractieleden en de contributie van leden.

  Saldo op 1 januari 2015 : € 4.556,48

  Inkomsten
  Bijdrage fractieleden € 5550,00
  Contributie leden € 175,00
  Gift € 20,00
  Totaal € 5.745,00

   

  Uitgaven
  Onderhoud website € 767,89
  Bankkosten € 161,35
  Huur vergaderruimte (ledenvergadering) € 123,80
  Gemeentelijke belastingen € 66,00
  Diverse kosten € 42,50
  Totaal € 1161,54

  Saldo per 31 december 2015 € 9.139,94